αλλα

αλλα
    I.
    ἀλλά
    (λᾰ) conj.
    1) но (и), а
    

οὐ μόνον …, ἀ. καί Xen., Plat. etc. — не только …, но и …;

    ἀ. γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι Plat. — но вот уж пора уходить

    2) все же, однако, все-таки
    

ἀ. καὴ ὥς Hom. — и все же;

    ἀ. ούδ΄ … Hom. — и все-таки не …;
    ἀ. οὖν … Plat. — но все-таки …;
    οὐ μέν ἀ. Xen. — тем не менее;
    ἀ. νῦν Soph. — хоть теперь, наконец-то

    3) впрочем
    

ἀ. ταῦτα μὲν τί δεῖ λέγειν ; Soph. — а впрочем, к чему об этом говорить?

    4) так вот, и вот
    

τοιαῦτα δ΄ ἀ. καὴ σὲ βούλομαι ποιεῖν Soph. — так вот я хочу, чтобы и ты поступал так же;

    ἀ. δεξιὰν πρότεινε χεῖρα Soph. — так протяни же мне правую руку

    5) ну что же, пожалуй, ведь, же
    

ἀ. ἴστε μέν Xen. — вы же знаете;

    ἀ. ὁμολογῶ Plat. — ну что же, я согласен;
    ἀ. εἰκὸς τοῦτόγε φαίνεται Plat. — что ж, это, пожалуй, правдоподобно

    6) (со смыслом императивности) ну, да, же
    

ἀ. ἴθι Hom.(да) уходи же;

    ἀ. ἄγε δέ ἴδωμαι Hom. — дай-ка посмотрю;
    ἀ. πορευῶμεθα Xen. — так пойдемте же

    7) (со смыслом усиления) да, же
    

ἀ. οὐκ ἠγνόουν ἔγωγε, ἄ. σαφῶς ἐγιγνωσκον Plat. — да нет же, я не только знал, но знал отлично;

    ἀ. ἦ ὑστεροῦμεν ; Plat. — уж не опоздали ли мы?

    8) (при вопросе или отрицании) кроме, разве (что)
    

οὔτις, ἀ. ἐγώ Soph. — не кто иной, как я (сам);

    ἀργύριον οὐκ ἔχω, ἀ. ἢ μικρόν τι Xen. — денег у меня, за исключением небольшой суммы, нет;
    ἀ. ποτὲ καὴ ὀλίγον χρόνον Arst. — разве что недолго;
    τουτὴ τί ἦν τὸ πρᾶγμα, ἀ. ἤ …;
    Arph. — что же это, как не …?

    II.
    ἀλλᾷ
    ἀλλᾷ, ἄλλᾳ
    дор. = ἄλλη

Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "αλλα" в других словарях:

 • .άλλα — ἄλλα , ἄλλος y neut nom/voc/acc pl ἄλλᾱ , ἄλλος y fem nom/voc/acc dual ἄλλᾱ , ἄλλος y fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἅλλα — ἄλλα , ἄλλος y neut nom/voc/acc pl ἄλλᾱ , ἄλλος y fem nom/voc/acc dual ἄλλᾱ , ἄλλος y fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλλά — ἀλλά , ἀλλά otheruise indeclform (adverb) ἐλλά , ἐλλός a young deer neut nom/voc/acc pl ἐλλά̱ , ἐλλός a young deer fem nom/voc/acc dual ἐλλά̱ , ἐλλός a young deer fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλλά — otheruise indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αλλά — (I) (Α ἀλλά) αντιθετικός σύνδεσμος με τον οποίο εισάγεται λέξη, φράση ή πρόταση που εκφράζει αντίθεση, περιορισμό ή διαφορά προς προηγούμενα μέρη τού λόγου ισοδυναμεί με το «μα», «όμως», «μολαταύτα», «παρά», «πάντως», «ωστόσο», «μόνον». Α. Η… …   Dictionary of Greek

 • αλλά — σύνδεσμος αντιθετικός αντίστοιχος με τον μα 1. μπαίνει στην αρχή πρότασης, περιόδου ή παραγράφου ως μεταβατικός, αλλά και με κάποια αντίθεση προς τα προηγούμενα: Αλλά όλα αυτά τα προτερήματα θα μεναν ίσως σε αδράνεια, αν δεν είχε ο άντρας αυτός… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἄλλα — ἄλλος y neut nom/voc/acc pl ἄλλᾱ , ἄλλος y fem nom/voc/acc dual ἄλλᾱ , ἄλλος y fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄλλᾳ — ἄλλαι , ἄλλος y fem nom/voc pl ἄλλᾱͅ , ἄλλος y fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλλᾶ — ἀνά λάω 1 pres subj act 1st sg (doric aeolic) ἀνά λάω 1 pres ind act 1st sg (doric aeolic) ἀνά λάω 2 seize pres subj act 1st sg (doric aeolic) ἀνά λάω 2 seize pres ind act 1st sg (doric aeolic) ἀνά λάζω fut ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλλᾷ — ἀναλάζομαι take again fut ind mp 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀλλὰ τὰ μὲν προβέβηκεν, ἀμήχανόν ἐστι γένεσθαι Ἀργά. — См. Что о том тужить, чего нельзя воротить …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»